Kurs og opplæring for baneansvarlig

God kunnskap om vanning og drift av anlegg er vesentlig for å oppnå de beste resultater

S48 arrangerer kursing og opplæring for banepersonell som benytter våre vanningsanlegg.

Kursene går gjennom alt fra service og vedlikehold, programmering, feilsøking med mer. Vi anbefaler at der er minst 2 personer på hver som kan anvende vanningsanlegget.

Vi begrenser antall kursdeltagere per dag slik at det blir mulighet til å prøve seg i praktiske oppgaver som lynbeskyttelse, finne småfeil og programmering. Kunnskapsutveksling mellom deltagerne er også en viktig del av kurset. Vi går gjennom de virkelige utfordringene som kan oppstå ute på anleggene og hvordan man enkelt løser dem.

Kontakt oss

Vanningsanlegget er en viktig grunnstein i en golfbane

S48 tar ansvaret for at du og dine ansatte får riktig opplæring av våre produkter og hvordan de skal kunne utnyttes på best mulig måte.